PRO-portaal ENERSON POWERED BY TEKSAN

Wilt u aan een energieproject werken met behulp van een generatorset?
Bent u op zoek naar technische eigenschappen, tekeningen, elektrische schema’s, of afbeeldingen van een generatorset? 
Op het Pro-portaal kunt u de meest recente documentatie over ons aanbod vinden.

Hebt u al een account? Log in :

Vul uw inloggegevens in om toegang te krijgen tot het Pro-portaal.

Een account aanmaken :

Registreer en profiteer van een apart portaal met informatie waarmee u tijd bespaart en efficiënt kunt blijven werken.

Krijg toegang tot:

  • alle technische informatiebladen van de dieselgeneratorsets van Enerson
  • tekeningen en schema’s in pdf- en dwg-formaat
  • afbeeldingen van generatorsets


Mist u nog steeds informatie voor uw project? Via het Pro-portaal kunt u met onze experts communiceren.

Neem contact met ons op

De persoonsgegevens die via de website enerson.com (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ENERSON, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.

De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- een recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- de mogelijkheid om ons instructies over te maken inzake het lot van persoonsgegevens bij overlijden van de betrokkene (bewaring, uitwissing, doorgifte aan een derde, enz.).
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.

Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.