Omkeerschakelaars

Transferpaneel : beveiliging van de stroomvoorziening - 24 uur per dag, 365 dagen per jaar...

Het aanbod automatische, slimme omkeerschakelaars van FG Wilson zorgt gegarandeerd voor volledige gemoedsrust. Het aanbod transferpanelen van FG Wilson biedt een gecontroleerde elektronische reactie op stroomstoringen.

Met flexibele, schaalbare opties en een uitzonderlijk hoge functionaliteit bieden de transferpanelen van FG Wilson automatische bediening van de noodgeneratorsets. 24 Uur per dag, 365 dagen per jaar.

Waarom zou u kiezen voor een transferpaneel van FG Wilson?

De transferpanelen zijn voorzien van diverse functies:

Neem contact met ons op

De persoonsgegevens die via de website enerson.com (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ENERSON, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.

De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- een recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- de mogelijkheid om ons instructies over te maken inzake het lot van persoonsgegevens bij overlijden van de betrokkene (bewaring, uitwissing, doorgifte aan een derde, enz.).
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.

Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.