Juridische kennisgeving

Uitgeverij 
De website www.enerson.com, wordt gepubliceerd door Enerson, vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een kapitaal van 1.192.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Evry onder het nummer B 384 081 436, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 48 Rue des Bourguignons – 91310 Montlhéry cedex – Frankrijk.

Intracommunautair btw-nummer: FR41384081436

Hosting

De site wordt gehost door de vennootschap CLARANET BUSINESS APPLICATIONS, ‘Société par Actions Simplifiée à associé Unique’ met een kapitaal van 6.000.424 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 538 762 162, waarvan de hoofdzetel gevestigd is op 28 quai Galliéni 92150 SURESNES.

Contact

Voor alle informatie met betrekking tot de werking of het gebruik van de Website kunt u contact opnemen met de afdeling marketing en communicatie marketing@eneria.com.

Neem contact met ons op

De persoonsgegevens die via de website enerson.com (hierna te noemen "de Website") worden verzameld, zijn bestemd om te worden verwerkt door ENERSON, de verwerkingsverantwoordelijke, voor de doeleinden om uw verzoek om informatie te verwerken en om u beter te leren kennen.

De met een sterretje gemarkeerde informatie is verplicht voor het beheer van uw aanvragen.
In overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming, heeft u:
- een recht op toegang, rectificatie, uitwissing en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
- een recht op beperking van uw persoonsgegevens en op verzet om gegronde redenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
- een recht om uw toestemming op elk ogenblik in te trekken;
- de mogelijkheid om ons instructies over te maken inzake het lot van persoonsgegevens bij overlijden van de betrokkene (bewaring, uitwissing, doorgifte aan een derde, enz.).
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit zijnde Gegevensbeschermingsautoriteit in geval van een inbreuk op de Toepasselijke Regelgeving Inzake Gegevensbescherming. U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: dpo@monnoyeur.com.

Uw verzet kan echter, in de praktijk en in voorkomend geval, gevolgen hebben voor uw verzoek om informatie. Voor meer informatie over deze verwerking verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.